Bảo dưỡng bê tông là quá trình giữ ẩm thường xuyên cho bê tông trong điều kiện tác động của các yếu tố khí hậu địa phương bằng cách tưới nước trực tiếp lên bề mặt bê tông, phủ vật liệu ẩm và tưới nước, phun sương hoặc phủ các vật liệu cách nước lên mặt bê tông.

 

 

allintitle:"quy trình bảo dưỡng bê tông"   kq  128

http://vntvietnam.com/xem-tin/quy-dinh-ve-thoi-gian-bao-duong-be-tong-378.html