Sau Thái Lan, EU, Canada, Mỹ, Liên minh kinh tế Á - Âu, giờ đến lượt Ấn Độ cũng điều tra chống trợ cấp đối với thép Việt.

Các doanh nghiệp Ấn Độ cáo buộc rằng các nhà sản xuất/xuất khẩu hàng hoá bị điều tra của Việt Nam đã được nhận các khoản trợ cấp có thể đối kháng từ Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước các cấp của Việt Nam, gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa của Ấn Độ.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 9/8/2018, Tổng vụ Phòng vệ thương mại (Bộ thương mại và Công nghiệp Ấn Độ) đã thông báo khởi xướng vụ việc điều tra chống trợ cấp đối với sản phẩm ống thép không gỉ có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.

Theo đó, sản phẩm bị điều tra là ống thép không gỉ gồm các mã HS 73061100; 73062100; 73064000; 73066100 và 73066900. Thời kỳ điều tra về trợ cấp là từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2018 (12 tháng). Thời kỳ điều tra về thiệt hại bao gồm thời kỳ điều tra trợ cấp và các giai đoạn 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017.

Như vậy, chỉ chưa đầy 2 tháng, thép Việt Nam đã phải liên tiếp đối mặt với các vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp của các nước. Bắt đầu từ cuối tháng 6/2018 đến đầu tháng 8/2018, Thái Lan, EU, Canada, Mỹ, Liên minh kinh tế Á - Âu đã liên tục ra thông báo điều tra sản phẩm thép của Việt Nam và giờ đến lượt Ấn Độ cũng không nằm ngoài xu hướng bảo hộ sản xuất trong nước.

Theo cáo buộc của Hiệp hội sản xuất ống thép không gỉ và một số công ty sản xuất của Ấn Độ, các nhà sản xuất/xuất khẩu hàng hoá bị điều tra của Việt Nam đã được nhận các khoản trợ cấp có thể đối kháng (ưu đãi thuế, miễn giảm thuế, ưu đãi khoản vay, hỗ trợ xuất khẩu…) từ Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước các cấp của Việt Nam, gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa của Ấn Độ.

Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ sẽ không tiến hành chọn mẫu đối với Việt Nam mà thực hiện đối với Trung Quốc do số lượng các doanh nghiệp Trung Quốc trong vụ việc này lớn.

Do đó, tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm bị điều tra của Việt Nam đều được điều tra riêng và nhận mức thuế riêng căn cứ thông tin/số liệu của chính doanh nghiệp cung cấp (trừ trường hợp doanh nghiệp không tham gia vụ việc hoặc không hợp tác đầy đủ).

Các bên liên quan (bao gồm Chính phủ nước bị điều tra, các nhà xuất khẩu, các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng hàng hoá bị điều tra…) có thể gửi thông tin, bình luận, lập luận bằng văn bản tới cơ quan điều tra của Ấn Độ.

Tất cả thông tin bằng văn bản bao gồm bản trả lời cần gửi tới Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ trong vòng 40 ngày kể từ ngày ban hành thông báo khởi xướng điều tra (tức chậm nhất là ngày 18 tháng 9 năm 2018).

Trong trường hợp không nhận được thông tin trong thời hạn quy định hoặc các thông tin không hoàn chỉnh hay không được nộp theo đúng quy định, Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ sẽ sử dụng các dữ liệu sẵn có bất lợi để tính toán mức thuế chống trợ cấp.

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam hợp tác, cung cấp thông tin đầy đủ và hợp lệ cho Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ trong toàn bộ quá trình điều tra để tránh bị cơ quan điều tra kết luận dựa trên thông tin, bằng chứng sẵn có bất lợi và phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại, là cơ quan đầu mối trong vụ việc này để kháng kiện vụ việc một cách hiệu quả.