Chúng ta cùng tìm hiểu về cách quản lý khối lượng ở giai đoạn thi công (post contract) trong tổng thầu xây dựng.

1. Khái niệm WBS:

 

2. Cách sử dụng pivot table excel

to be continues update