Nhiều bạn đang thuê kho hàng để vật tư phụ ngành xây dựng, vật tư kim khí, bảo hộ lao động nhưng nhiều lúc bỏ qua các yêu cầu về PCCC.

Dưới đây là các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy cho nhà kho, kho hàng.

- Trường hợp 1: Nếu kho công ty bạn thuê thuộc danh mục công trình cơ sở tại Phụ Lục I Nghị định 79/2014/NĐ-CP mà không phải là cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ thì phải đảm bảo điều kiện an toàn về cháy nổ theo Khoản 1 Điều 7 Nghị định 79/2014/NĐ-CP phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở, phù hợp về phòng cháy, chữa cháy( xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy).

- Trường hợp 2: Nếu kho công ty bạn thuê thuộc danh mục công trình cơ sở tại Phụ lục II Nghị định 79/2014/NĐ-CP thì bạn phải đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy như điều kiện về nội quy, biển cấm, phương án chữa cháy,… theo quy định của Điều 7 Nghị định 79/2014/NĐ-CP.

Như vậy kho hàng để vật tư phụ ngành xây dựng, vật tư kim khí, bảo hộ lao động, máy móc thiết bị là thuộc trường hợp 1. (để tìm hiểu các hàng hóa của từng ngành, bạn có thể tìm hiểu bằng cách click chuột vào các từ trên)

Như vậy đối với Trường hợp 1: bạn cần chuẩn bị các yêu cầu phòng cháy chứa cháy cho kho hàng, nhà kho như sau:

1. Thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định tại Điều 20 Luật PCCC năm 2001; Điều 7 và Điều 11 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

2. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật PCCC năm 2001 và khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC năm 2013.

3. Xây dựng hồ sơ quản lý công tác PCCC phải được thường xuyên cập nhật, bổ sung đầy đủ theo quy định.

4. Định kỳ bảo dưỡng, thay thế, bổ sung phương tiện chữa cháy đảm bảo theo quy định tại tiêu chuẩn TCVN 3890:2009.

5. Xây dựng phương án cứu nạn cứu hộ theo quy định tại Điều 9 Nghị định 83 /2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017.

6. Xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở theo quy định tại Điều 12 thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014.

7. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy định kỳ theo quy định Điều 21 Nghị định số 79/NĐ-CP CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ và Điều 12 Thông tư số 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

8. Định kỳ tổ chức tuyên truyền, tập huấn cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng PCCC cơ sở đảm bảo theo quy định tại khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật PCCC năm 2013; Điều 34 Nghị định số 79/NĐ-CP CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ và Điều 16 Thông tư số 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

9. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở theo điểm đ, Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP.

Để mua bình bột chữa cháy cho kho hàng, nhà kho tại la khê, quang trung, hà đông, thanh xuân, hồ tây, ba đình và các quận khác ở hà nội theo yêu cầu trên quý khách vui lòng liên hệ : 085 606 3996 hoặc truy cập trang web: vattuxd.com

DHN là nhà cung cấp vật tư phụ xây dựng, vật tư phòng cháy, trang thiết bị bảo hộ lao động chuyên nghiệp và lớn nhất Việt Nam.

Đặt hàng: 085 606 3996 Ms Hạnh Hoa