Quy chuẩn QCVN 07:2016/BXD này gồm 10 phần quy định chi tiết những yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ khi đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và quản lý vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật”, mã số QCVN 07:2016/BXD, bao gồm 10 phần. Chi tiết mời quý vị click vào các mục dưới đây để download hoặc xem trực tiếp:

- QCVN 07-1:2016/BXD - Công trình cấp nước

- QCVN 07-2:2016/BXD - Công trình thoát nước

- QCVN 07-3:2016/BXD - Công trình hào và Tuy nen kỹ thuật

- QCVN 07-4:2016/BXD - Công trình giao thông

- QCVN 07-5:2016/BXD - Công trình cấp điện

- QCVN 07-6:2016/BXD - Công trình cấp xăng dầu, khí đốt

- QCVN 07-7:2016/BXD - Công trình chiếu sáng

- QCVN 07-8:2016/BXD - Công trình viễn thông

- QCVN 07-9:2016/BXD - Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng

- QCVN 07-10:2016/BXD - Công trình nghĩa trang

Nếu cần mua vật tư phụ ngành xây dựng, vật tư kim khí, trang thiết bị bảo hộ lao động, PCCC vui lòng liên hệ số hotline 0856063996 hoặc truy cập web vattuxd.com