Quantity Surveyor viết tắt là QS

là kỹ sư làm công việc về tính toán, quản lý về khối lượng, lập quản lý dự toán. Kỹ sư QS có thể làm việc cho chủ đầu tư, tư vấn, tổng thầu hoặc nhà thầu xây dựng, làm việc tại văn phòng hay trên công trường. chức danh ở tại các công ty có thể sẽ khác một chút như là Cost & Contract (C&C)

Trong ngành xây dựng, Kỹ sư dự toán có thể làm việc cho nhà thầu thi công hoặc ban quản lý dự án. Tương ứng với từng môi trường như vậy - phạm vi công việc của QS cũng có sự khác biệt:

Công việc Kỹ sư QS tại các tổng thầu nhà thầu thi công

 • Dựa vào bản vẽ thiết kế - tính toán, liệt kê, bóc tách khối lượng thi công các hạng mục công trình theo bảng tiên lượng.

 • Lập bảng dự toán thi công căn cứ theo khối tượng bóc tách.

 • Lập hồ sơ dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu - phối hợp làm việc với các bộ phận chuyên môn khác đảm bảo yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ

 • Lập và theo dõi hợp đồng với nhà thầu phụ, nhà cung cấp, phạm vi công việc, chú ý các điều khoản về: đơn giá, công tác tạm, chủng loại vật tư chính, vật tư phụ, tiến độ thực hiện, thời gian giao hàng, điều khoản thanh toán.

 • Lập bảng tổng khối lượng vật tư chính, vật tư phụ cần dùng kèm theo dõi định mức tiêu hao các loại vật tư

 • Theo dõi quá trình thi công công trình, bám sát tiến độ triển khai dựa theo hồ sơ khối lượng để đảm bảo chất lượng công trình

 • Phối hợp làm việc với bộ phận tư vấn giám sát cũng như Ban quản lý về hồ sơ khối lượng

 • Cập nhật thường xuyên các văn bản pháp quy về lập - quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chủng loại và đơn giá vật liệu trên thị trường (để hỏi đơn giá vật tư trên thị trường liên hệ công ty TNHH đông hà nội 085 606 3990 hoặc truy cập tại đây)

 • Khảo sát, thu thập giá cả thị trường của các nhà cung cấp, đơn vị thầu phụ thi công

 • Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện thanh quyết toán công trình

Công việc Kỹ sư QS trong ban quản lý dự án

 • Kiểm tra hồ sơ dự toán, đánh giá vật liệu trong bảng dự toán do bên tư vấn thiết kế lập trong giai đoạn thiết kế thi công

 • Quản lý đơn giá và tổng chi phí liên quan đến dự toán công trình

 • Cung cấp thông tin về các đầu mục khối lượng dự toán, chủng loại thiết bị vật tư… để tiến hành mời thầu

 • Phối hợp với phòng Quản lý thầu, phòng cung ứng vật tư để kiểm tra - xác nhận những công tác phát sinh trong giai đoạn thi công dự án

 • Kiểm tra, đưa ra ý kiến đánh giá về khối lượng, chất lượng của các đơn vị thi công được đề xuất trúng thầu

 • Phối hợp xem xét các khoản phát sinh ngoài dự toán do thay đổi thiết kế hoặc đề nghị từ các nhà thầu hay bên tư vấn, giám sát

 • Phối hợp bộ phận kế toán cập nhật phát sinh vào tổng dự toán

 • Theo dõi, kiểm tra khối lượng vật tư từ đơn vị thi công gửi sang để phục vụ cho việc quyết toán

Công việc của kỹ sư QS

Như vậy, Công việc chính của kỹ sư QS là tính toán, ước tính khối lượng vật liệu, nhân công cần thiết cho dự án. Kỹ sư phải tìm kiếm nguyên liệu có chi phí nhỏ nhất trong khi vẫn đảm bảo những yêu cầu về tiêu chuẩn và chất lượng. Bảng khối lượng mà kỹ sư QS lập ra ( BOQ - Bill of Quantities) được sử dụng để Chủ đầu tư và Nhà thầu lấy căn cứ để ước lượng chi phí làm hồ sơ chào thầu.

Các đầu việc mà kỹ sư QS phải làm có thể được liệt kê như dưới đây:

 • Cập nhật thường xuyên các báo cáo giám sát của kỹ sư tư vấn hiện trường.

 • Tính toán, so sánh, đối chiếu khối lượng giữa báo cáo xác nhận khối lượng thực hiện tại hiện trường với khối lượng theo thiết kế và khối lượng theo báo cáo kết quả thí nghiệm (công tác tính toán này mang tích chất thường xuyên và liên tục trong quá trình thực hiện dự án và là công tác chính của QS).

 • Phản ánh kịp thời kết quả tính toán cho người có thẩm quyền khi thấy có sự chênh lệch, khác biệt lớn về khối lượng thực tế và thiết kế (đối chiếu với kết quả tính toán theo thí nghiệm nếu đã có kết quả thí nghiệm) để tìm ra nguyên nhân? Theo các chế độ báo cáo ngày, tuần, tháng hay kết thúc hạng mục công việc (quy định riêng đối với từng dự án).

 • Tập hợp các văn bản pháp lý có liên quan, điều kiện thanh toán và tổng hợp khối lượng, áp giá để tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu theo quy định của dự án.

 • Có thể kiểm tra hiện trường đột xuất.

 • Làm các thủ tục về bù giá nếu có.

 • Tổng hợp khối lượng thực hiện, căn cứ vào các điều kiện chung, điều kiện riêng của dự án để làm cơ sở đệ trình chốt khối lượng hoàn công, quyết toán công trình.

ĐIỀU KIỆN CẦN VỚI MỘT KỸ SƯ QS GIỎI?

QS phải phân tích trên cơ sở bản vẽ của các kiến trúc sư, kỹ sư từ đó tính toán, ước tính được khối lượng vật liệu cũng như nhân công có liên quan. Họ sẽ kết luận khối lượng tính toán của mình trong bảng báo cáo khối lượng hoặc bảng tiên lượng, sau đó kết quả này được các nhà quản lý dự án hoặc các nhà thầu xây dựng sử dụng để ước lượng toàn bộ chi phí xây dựng. QS có thể làm việc tại văn phòng, song việc phải ra thực tế công trường xem xét là rất cần thiết đối với từng dự án. Bởi vậy, một kỹ sư QS giỏi cần phải đảm bảo các yếu tố sau:

 • Có kiến thức chuyên môn và kỹ năng sử dụng tốt các phần mềm phục vụ công việc, kỹ năng đọc, hiểu bản vẽ tất cả các bộ môn: kiến trúc, kết cấu, cơ điện,...
 • Liên tục làm việc với máy tính, AutoCAD, bảng Excel và một số phần mềm dự toán như Eta, G8,... Khối lượng công việc là rất lớn nên kỹ sư QS cần phải có đức tính cẩn thận, tỉ mỉ và chịu được áp lực trong công việc.
 • Hiểu biết về luật thương mại, xây dựng và những quy định liên quan để có các giải pháp phù hợp khi làm việc với nhà thầu cũng như các bên liên quan.
 • Có kỹ năng giao tiếp với mọi người, kỹ năng làm việc với các hồ sơ và hiểu biết cách làm việc của nhà thầu

 • Nắm được tiến độ và các thay đổi phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, quản lý và hoạch định chiến lược.

Một số thuật ngữ Anh Việt trong hợp đồng và đấu thầu (Contract and Procurement)

Stt English Tiếng Việt
1

Procurement Strategy / Procurement plan

Kế hoạch đấu thầu
2 Minute of Meeting Biên bản cuộc họp
3 Fire Certificate Chứng nhận phòng cháy
  Fire Fighting and Prevention Phòng cháy chữa cháy
4 Pre-Qualification Hồ sơ sơ tuyển
5 Construction Capability certificated by Ministry of Construction Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Bộ Xây Dựng
6 Authorized Capital  Vốn điều lệ
7 Paid up Capital Vốn huy động
8.1 Revenue Income from business - Tổng doanh thu
8.2 Turnover Amount income of business - Một phần doanh thu
    Sẽ có trường hợp Revenue và Turnover giống nhau nhưng có lúc lại có sự chênh lệch trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
11 Profitability (after tax) Lợi nhuận
12 Number of years of Positive Profitability for the past 5 years Số năm lợi nhuận dương cho 5 năm gần nhất
13 Request for Proposal (RFP) Hồ sơ mời thầu tư vấn
14 Price adjustment  Điều chỉnh giá
15 Variation Order (VO) Lệnh Thay đổi
16 Track record / Related Project experience Danh sách các hợp đồng nhà thầu đã thực hiện
17 Manpower Resources Nhân lực
18 Soil Compaction Testing Thí nghiệm kiểm tra độ chặt đất
19 Shortlist of Consultancy Danh sách ngắn công ty tư vấn trong danh sách được mời thầu
20 Interim Payment Certificate (IPC) Chứng chỉ thanh toán
21 Request for Approval (RFA) Yêu cầu phê duyệt
22 Request for Information (RFI) Yêu cầu thông tin / làm rõ
23 Letter of Authorization Thư ủy quyền
24 Department of Planning and Invesment Sở kế hoạch và đầu tư
25 Pocice Department of Registration and Management of Residence and National population data Cục cảnh sát đăng ký quản lý cơ trú và dữ liệu quốc gia về dân cư
26 Tenant Khách thuê
27 Legal Representative Đại diện theo pháp luật
28 The Contract is Re-measurement contract with fixed unit price Hợp đồng theo đơn giá cố định, thanh toán trên trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu nhân với đơn giá trong hợp đồng
29 Lumpsum Contract Hợp đồng trọn gói
     

 

Các kỹ sư QS, Kỹ sư mua hàng muốn biết giá vật tư liên hệ 085 606 3996 Ms. Hoa

Giá vật tư phụ ngành xây dựng

Giá vật tư bảo hộ lao động

Giá vật tư điện nước

Giá vật tư tiêu hao

Hãy liên hệ chúng tôi https://vattuxd.com/