Ứng dụng của tấm chắn cỏ trong cảnh quan sân vườn.

Dưới đây là một giải pháp rất kinh tế với tấm chắn cỏ để tạo một đường viền phân chia đá và cỏ với ống nhựa tròn ở trên đỉnh. Dễ dàng tạo thành một đường cong mềm mại. Một khu vực cảnh quan gọn gàng.

Để tìm hiểu về sản phẩm và được tư vấn, vui lòng liên hệ: https://vattuxd.com/tam-chan-co-pvc-turf-edge-tam-ngan-co

#tamnganco #tamchanco #Sanvuon #canhquan

#Tấm ngăn cỏ

#Tấm chắn cỏ

#Sân vườn #Cảnh quan

Hà nội 10.3.2018