Quy trình quản lý chi phí dự án xây dựng gồm những bước sau (đứng ở vị trí chủ đầu tư):

1. Lập kế hoạch chi phí dự án & ước lượng chi phí dự án

2. Xác định ngân sách dự án

3. Kiểm soát chi phí

Đứng ở vị trí tổng thầu: các bước cũng tương tự

1. Lập kế hoạch chi phí dự án & ước lượng chi phí dự án

2. Xác định ngân sách dự án

3. Kiểm soát chi phí

Để quản lý chi phí xây dựng tốt, Bạn cần một công ty chuyên nghiệp trong cung cấp vật tư phụ xây dựng, vật tư kim khí, trang thiết bị bảo hộ lao động, máy móc thiết bị, PCCC, thiết bị điện nước. Công ty TNHH Đông hà nội là lựa chọn số 1 của bạn.