Ở bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu về cách phân loại vật tư và vật tư phụ ngành xây dựng trong những tổng thầu lớn hiện hay:

Trong bức tranh lớn của Quy trình quản lý chi phí dự án xây dựng để lập kế hoạch chi phí dự án & ước lượng chi phí dự án. Toàn bộ khác khối lượng cần dùng trong thi công đều đã được thể hiện. Dựa vào việc phân chia các gói thầu thầu và phạm vi công việc các gói thầu. Chúng ta sẽ biết được các vật tư nào sẽ cung cấp bởi thầu chính, và những vật tư nào cung cấp bởi thầu phụ.

+ Các vật tư cấp bởi thầu phụ:

 1.  Trường hợp hợp đồng trọn gói lumpsum - cần kiểm soát ngay khi ký hợp đồng, để đảm bảo không vượt ngân sách dự án cho gói thầu, công việc đó
 2. Trường hợp hợp đồng cố định đơn giá, khối lượng thanh toán theo thực tế: Cần phải nắm được tổng KL cho dự án, Khối lượng chi tiết cho từng giai đoạn, từng sàn. Thời gian giao hàng, để vật liệu có sẵn trên công trường khi thi công.

+ Các vật tư cấp bởi thầu chính:

 1. Phòng vật tư cần nắm được tổng khối lượng, để theo dõi mỗi khi đặt hàng.

Thường phòng ban sau, sẽ chịu trách nhiệm quản lý vật tư và đặt hàng vật tư, đó là:

PHÒNG CUNG ỨNG, QUẢN LÝ - THIẾT BỊ

Để quản lý vật tư thiết bị, sẽ chia ra các nhóm vật tư thiết bị như sau:

 1. Hoàn thiện, Phụ gia
 2. Gia công - chế tạo
 3. Công cụ, dụng cụ M&E
 4. Vật tư phụ - bảo hộ
 5. Thiết bị chống đỡ - bao che
 6. Tiện ích

Các nội dung cần chú ý kiểm tra khi đặt hàng mua vật tư, vật liệu máy móc:

 1. Thời gian giao hàng yêu cầu (Dựa vào tiến độ được duyệt, và tiến độ công trường)
 2. Địa điểm giao hàng
 3. Người nhận hàng
 4. Trách nhiệm vận chuyển
 5. Trách nhiệm hạ hàng hóa
 6. Khối lượng thanh toán
 7. Quy cách, chất lượng sản phẩm
 8. Tài liệu đính kèm khi giao hàng

Để tiết kiệm nhân sự và chi phí quản lý, hiện nay công ty TNHH Đông Hà nội là sự lựa chọn số 1 cho các tổng thầu trong cung cấp vật tư phụ, trang thiết bị bảo hộ lao động, thiết bị điện nước. Liên hệ mua hàng: 085 606 3996  web: vattuxd.com